Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole nr 58 im. Cz. Janczarskiego

Przedszkole nr 58

im. Cz. Janczarskiego

01-406 Warszawa

ul. Batalionu Pięść 4

e-mail:

przedszkole58@neostrada.pl

tel./fax 22 836 45 13

Informacje Grupy II "Pszczółki"

  ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

STYCZEŃ 2018

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. Tydzień za tygodniem

 2. Wszędzie biało

 3. Zima może być wesoła

 4. Babcia i Dziadek

 

Jesienna szaruga

 

Cele ogólne:

- Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku

Zamierzenia edukacyjne:

 

 • uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;

 • wypowiada się na interesujący temat;

 • buduje krótką wypowiedź na temat ilustracji;

 • słucha krótkich utworów literackich i stara się odpowiadać na pytania dot. tekstu;

 • nazywa obserwowane zjawiska pogodowe;

 • ćwiczy analizę i syntezę wzrokową;

 • uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;

 • uczestniczy w zabawach dowolnych oraz w małych grupach;

 • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające narządy mowy;

 • podejmuje próby nazywania kolejnych dni tygodnia;

 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących odporność emocjonalną;

 • wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi kalendarzami;

 • wymienia kolejne pory roku; zna ich cechy charakterystyczne;

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi kolejnych pór dnia;

 • doskonali sprawność motoryczna;

 • właściwe reaguje na umówione wcześniej sygnały: wzrokowy, ruchowy, dźwiękowy w zabawach ruchowych;

 • bawi się bezpiecznie na przedszkolnym placu zabaw. 

 

Wszędzie biało

 

Cele ogólne:

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;

 • zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt arktycznych.

Zamierzenia dydaktyczne:

 

 • uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;

 • wypowiada się na interesujący temat;

 • buduje krótką wypowiedź na temat ilustracji;

 • słucha krótkich utworów literackich i stara się odpowiadać na pytania dot. tekstu;

 • podejmuje próby oceny i wyciągania wniosków;

 • interesuje się życiem ludzi w innych krajach, strefach klimatycznych;

 • dzieli proste słowa na sylaby i układa z sylab słowa;

 • obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;

 • układa rozpoczęty rytm;

 • czyta globalnie wyrazy: mors, foka, kra, woda;

 • nazywa zwierzęta zamieszkujące w klimacie arktycznym;

 • uczestniczy w zabawach tematycznych;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, na spacerze, w ogrodzie przedszkolnym.

 

Zima może być wesoła

 

Cele ogólne:

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;

 • nazywanie zimowych dyscyplin sportowych i zawodników je uprawiających.

Zamierzenia dydaktyczne:

 

 • słucha utworów literackich, stara się odpowiadać na pytania dotyczące tekstu;

 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne;

 • stara się układać zdania na określony temat;

 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem figur geometrycznych;

 • obserwuje płatki śniegu z wykorzystaniem lupy, wypowiada się na temat swoich obserwacji;

 • podaje pojęcie na podstawie definicji, rozwiązuje zagadki;

 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,

 • dostrzega i zapamiętuje zmiany wprowadzane w układzie szereg owym 6-ciu przedmiotów;

 • śpiewa poznane piosenki;

 • stara się naśladować n –la podczas wykonywania ćwiczeń;

 • ilustruje ruchem, gestem, mimiką czynności;

 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa w sali i na placu zabaw.

 

Babcia i Dziadek

 

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka

Zamierzenia dydaktyczne:

 

 • wypowiada się na określony temat, stara się określać swój nastrój;

 • dowolnie odgrywa scenki pantomimiczne;

 • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zabawach z najbliższymi.;

 • podejmuje próby nazywania koła, trójkąta, kwadratu;

 • podejmuje próby przeliczania liczby dźwięków;

 • opowiada o babci i dziadku (jak wyglądają, co robią);

 • porządkuje zdarzenia w prostej historyjce obrazkowej;

 • podejmuje próby recytowania wiersza z pamięci;

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;

 • liczy we własnym zakresie, poszerza zakres liczenia;

 • konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu;

 • rysuje na dowolny temat;

 • uczestniczy w zabawach tanecznych – stara się powtórzyć pokazany układ;

 • bawi się bezpiecznie na przedszkolnym placu zabaw z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.