Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole nr 58 im. Cz. Janczarskiego

Przedszkole nr 58

im. Cz. Janczarskiego

01-406 Warszawa

ul. Batalionu Pięść 4

e-mail:

przedszkole58@neostrada.pl

tel./fax 22 836 45 13

Informacje Grupy IV "Sówki"

 

  ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

STYCZEŃ 2018 

 

Realizowane tematy:

 1. Witamy Nowy Rok

 2. Zima,zima biała.

 3. Święto Babci i Dziadka.

 4. W karnawale same bale

 

 

Zamierzenia:

 

 

 • Rozwijanie umiejętności językowych przez stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi dzieci.

 • Budowanie świadomości językowej w trakcie zabaw językowych, dobierania przeciwieństw, tworzenia zdrobnień.

 • Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wymyślania dalszej części wiersza, kończenia zdań według własnego pomysłu itp.

 • Poszerzanie słownika czynnego o nazwy sportów zimowych.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski j – literami j, J.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski k – literami k, K.

 • Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz przeliczania wyrazów w zdaniu.

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.

 • Rozwijanie pamięci słownej przez naukę na pamięć i rytmiczne powtarzanie tradycyjnych rymowanek oraz rozwiązywanie zagadek słownych.

 • Zapobieganie wadom wymowy podczas zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń ortofonicznych, zabaw artykulacyjnych, gimnastyki buzi i języka, ćwiczeń oddechowych.

 • Budowanie u dzieci znajomości zasad fair play.

 • Porównywanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarów, zegarków i omawianie ich zastosowania.

 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i dopasowywanie ich do obrazków.

 • Budowanie wiedzy o porach roku – zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze.

 • Budowanie wiedzy o Szwajcarii oraz zapoznanie z charakterystycznymi elementami kultury i sztuki tego kraju.

 • Kształtowanie ciekawości i zainteresowania przeszłością.

 • Zapoznanie z przedmiotami z młodości dziadków i babć, wyszukiwanie ich zastosowania.

 • Omówienie wyglądu i zwyczajów kotów.

 • Uświadomienie konieczności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.

 • Utrwalenie sposobów dbania o bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych.

 • Budowanie postawy życzliwości oraz pomocy kolegom i koleżankom w grupie.

 • Rozwijanie współpracy między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym – przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w przedszkolu.

 • Ćwiczenie motoryki małej – rysowanie po śladzie, zabawy paluszkowe.

 • Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów: rolek po papierze toaletowym, CD,masy porcelanowej.

 • Wykorzystanie techniki kolażu podczas prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie odczytywania kodu, klasyfikowania, układania elementów zgodnie z podanym rytmem.

 • Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości: stopa za stopą, klockiem, sznurkiem.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6.

 • Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 6.

 • Utrwalenie pojęć para, najdłuższy, najkrótszy.

 • Rozwijanie umiejętności prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 • Ćwiczenie logicznego myślenia i łączenia przyczyny ze skutkiem.

 • Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki, słuchanie nagrań muzyki relaksacyjnej.

 • Wdrażanie do tworzenia improwizacji tanecznych przy muzyce i tańca z rekwizytem

 • Zapoznawanie z tradycjami karnawałowymi w Polsce i na całym świecie

 • Zapoznanie z obrazem graficznym głoski b,-literami b,B-wyraz do globalnego odczytania- bal

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.